Friends

De vrienden (Friends) van Amy zijn:

  • Alle kinderen met CS en TTD-P, wereldwijd.
  • Alle overleden kinderen.
  • De groep kinderen die een connectie met CS en/of TTD-P¬†lijken te hebben, maar bij wie de diagnose toch werd uitgesloten.
  • Alle families van deze kinderen.
  • Alle bij de stichting betrokken medische disciplines, therapeuten en wetenschappers.
  • Alle bij de stichting betrokken vrijwilligers.
  • Alle donateurs.
  • Alle andere mensen die onze stichting en de kinderen op welke manier dan ook een warm hart toedragen.